Anioł Stróż – każdy go ma!

I Jasio oczywiście też!